Ultralight Records

Last week winners

PlayerRecordsScorePrizes
1
nian meng
2746 776
2
Miss-Miss-Miss-Miss-Miss
5134 450
3
LaoWang 83
715 474
4
xiaoxiaomang
815 435
5
LeTou
1913 806
6
TiaoXi_CC
511 728
7
jjfly21
410 570
8
WHH
48 996
9
huya-dark
48 648
10
3xing fawaikuangtu
48 193